‘EPİGENETİK SAĞLIK ÇÖZÜMLERİ’olarak SAĞLIK SORUNLARINIZA

DOĞRU, BİLİMSEL, ETKİLİ VE ETİK bir yaklaşım getiriyoruz.DOĞRU YAKLAŞIM

Sağlık probleminize neden olan sorunuzu doğru bir biçimde ortaya koymak için uzman hekimimizce tam bir sistem sorgulaması ve fizik muayene yapılacaktır.

BİLİMSEL YAKLAŞIM

Sizden elde edilen bilgiler ve fizik muayene bulguları gerekli laboratuvar tesler ile doğrulanacaktır. Doğru tanı konularak doğru tedavinin verilmesi en önemli unsurdur.

ETKİLİ YAKLAŞIM

Tüm bulgular ( Pozitif ve Negatif ) değerlendirilerek size uygun görülen tedavinin etkinliği, süresi ve sizlerin uyması gereken kurallar tarafınıza detaylı olarak aktarılacaktır.

ETİK YAKLAŞIM

Tedavi etkinliği ve karşılaşılabilecek tüm sorunlar tıbbi etik kuralları doğrultusunda hasta hekim arasında oluşacak karşılıklı güven, saygı ve inanç temellerine dayandırılacaktır.